مشتریان ارجمند جهت ثبت شکایات می توانید از راه های زیر استفاده بفرمایید :

ایمیل : monticgallery@gmail.com

همراه : 09306191739

ثابت : 01732537109

آدرس : گرگان – بلوار ناهارخوران – استرآبادی 10