جوراب ساق بلند بالای زانو السوان طرح زرشکی بالای زانو با دو خط سفید

موجود