جوراب ساقدار پاتریس سری حوله ای در 8 رنگ و طرح مختلف